Protecția datelor

Notificare cu privire la protectia datelor personale
 
1. Introducere
Scopul acestui document este de a vă pune la dispoziție în prealabil și în mod transparent informațiile relevante în legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul utilizării paginii noastre de internet. Datele colectate sunt folosite doar pentru scopuri stabilite în prezenta notificare, conform cu Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016/UE (“GDPR”) și legislația natională în vigoare.
 
2. Cine gestionează datele dumnaevoastră?
Compania noastră fiind operator de date (în continuare Operator) în legătură cu datele cu caracter personal furnizate prin intermediul Site-ului, acordă o mare atenție protejării confidențialității datelor.
Număr de telefon: 0266-218.348
Adresa: Odorheiu Secuiesc, str. Rákoczi Ferenc nr. 124, jud. Harghita
 
3. De ce avem nevoie de informatiile dumneavoastra?
Vom procesa datele personale colectate, în cursul prezentelor și viitoarelor contacte, în scopul îmbunătățirii serviciilor și dezvoltării unor relații de colaborare, precum și încheierii de contracte comerciale cu persoanele juridice pe care le reprezentați. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 litera b) GDPR.
Datele cu caracter personal înregistrate sunt folosite în scopuri de management al relațiilor cu prospecții / clienții, ale persoanelor de contact pentru marketing, vânzări și prestări servicii. Prelucrarea datelor dumneavoastră de contact ne permite să comunicăm cu dumneavoastră prin poștă electronică, mijloace de comunicare online, mesaje text, în format tipărit și prin telefon. În scopurile anterior menționate, datele dumeavoastră vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex Registrul Comertului, listafirme.ro). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 litera f) GDPR.
Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. Pe baza consimțământului dumeavoastră prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin poștă electronicăa, mijloace de comunicare online, mesaje text, in format tipărit și prin telefon. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 litera a) GDPR.
Datele Dumneavoastră cu caracter personal furnizate cu ocazia completării formularului de contact prin intermediul pagină de internet www.eurato.ro sunt prelucrate de către Organizația noastră în următoarele scopuri:
 • date de identificare: ”Nume”, ”Companie” care este necesar pentru identificarea Dvs. atunci când ne contactați;
 • date de contact: adresa de ”Email”, ”Nr. Telefon” care este necesar pentru a facilita comunicarea cu Dvs. Fără solicitarea Dvs. nu folosim adresa de email pentru comunicări comerciale;
 • orice alte date furnizate de Dvs. în mod voluntar prin completarea căsuței ”Mesaj”, care sunt necesare pentru a vă oferi un răspuns în legătura cu solicitarea Dvs.
 
4. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al Operatorului de a furniza informații și asistență vizitatorilor Site-ului.
 
5. Destinatării informațiilor colectate
Dezvăluirea informațiilor colectate este limitat la următoarele cazuri:
 • furnizorii Operatorului și alți furnizori de servicii care prestează servicii în numele Organizației, cum ar fi companiile de găzduire web, servicii de email, servicii de analiză și tehnologia informației pot fi destinatarii datelor colectate;
 • pot fi destinatarii datelor și autoritățile publice sau terțe entități în cazul în care o asemenea măsură este permisă sau impusă de legislația națională în vigoare
 
6. Până când păstrăm datele?
Păstrarea datelor dumenavoastră personale se realizează în conformitate cu prevederile GDPR prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Datele persoanelor de contact care nu au mai fost utilizate timp de zece ani vor fi șterse din sistemele companiei noastre. Personalul companiei noastre și terții pe care îi angajăm pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea acestor date.
 
7. Rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării sau portabilitatea datelor
Pentru a confirma faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt corecte și actuale sau pentru a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării sau o copie portabilă a acestora ori dacă doriți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru activități de marketing direct, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa protectiadatelor@eurato.ro.
 
8. Drepturile Dvs.
În conformitate cu GDPR drepturile Dvs. sunt următoarele:
 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
 •  
9. Înaintarea plângerilor
Dacă sunteți preocupați despre o posibilă încălcare a legii privind confidențialitatea sau a oricărui alt regulament, vă rugăm să ne contactați la adresa proteciadatelor@eurato.ro. Daca nu sunteți mulțumit de modul în care compania Eurato S.A. a rezolvat plângerea dumneavoastră, aveți dreptul de a înainta o plângere pe lângă autoritatea națională de protecție a datelor.
 
10. Contactați-ne
Ca și persoană vizată, dacă aveți întrebări sau preocupări suplimentare, ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit la adresa de e-mail: protectiadatelor@eurato.ro sau cu o notificare la sediul social al Eurato S.A. din Odorheiu Secuiesc, strada Rakoczi Ferenc, nr.124, județul Harghita.
 
În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supreveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 09.10.2018.

 
N-am găsit niciun produs
Eurato S.A. © 2019 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb